top of page
MaisAlénDaMarFrontCover.jpg

En 2002 tivo lugar unha das maiores destrucións ecolóxicas na historia de España. Paralelamente a este tráxico suceso, dous mozos, David e Ariadna, experimentan un amor que busca restaurar o equilibrio primordial, non só entre o home e muller, senón tamén entre a humanidade e maila natureza. A maxia provocada por esta excepcional relación esixe que David se enfronte a unha busca heroica ligada ás potencias corporativas da súa época como un medio para revelar o potencial dun futuro máis harmonioso para a humanidade.

bottom of page