top of page
13510889_1099118633494756_58004617778849

Durante unha década, o autor Miguel A. Fernández recadou fondos destinados a fundar unha institución que asegure os seguintes valores:

  1. Educación integral para afrontar os retos do futuro

  2. Transmisión de valores que potencien a virtude e o sacrificio

  3. Comprensión da herdanza do pasado e do seu valor para a vida.

  4. Formación de carácter e personalidade, como claves do Ser.

  5. Comprensión das condicións tecnolóxicas e ideolóxicas dos nosos tempos.

  6. Promoción do amor pola natureza, a arte e as relacións humanas.

  7. Formación de homes e mulleres que vivan para construír unha idea nas súas vidas.

  8. Contribuír a desenvolver as sementes do futuro, a partires  dos valores do presente.

  9. Revalorización da arte e da arquitectura como expresións cosmolóxicas que contribúen ao coñecemento.

  10. Xeración dunha organización bibliográfica que apunte a todo o anterior.

Os fondos recadados son considerables, pero aínda hai moito traballo e compromiso.

Se quere contribuír a esta causa, aquí está o método de pago.

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page